05 HAZİRAN 2023
BIST 100 5.372,66 % 5,04
DOLAR 21,252 % 1,41
EURO 22,896 % 1,95
ALTIN GR. 1.338,16 % 1,90
BRENT 77,400 % 1,52
BTC 25.823,01 % 0,00
Haber Giriş: 25.05.2023 - 09:11 | Son Güncelleme: 25.05.2023 - 11:21

Resmi Gazete'de bugün

25 Mayıs 2023 Tarihli ve 32201 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler.

Resmi Gazete'de bugün

25 Mayıs 2023 Tarihli ve 32201 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)
–– Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
–– Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/30)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2020/20854 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/4, K: 2023/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


YORUMLAR

Resmi Gazete'de bugün
haberine yorum yapın
0 YORUM