BIST 100 2.372,35 % -0,89
DOLAR 15,873 % 0,20
EURO 16,801 % -0,21
EURO/DOLAR 1,056 % -0,22
ALTIN GR. 942,56 % 0,22
BRENT 113,050 % 0,97
BTC 29.376,10 % 0,78
Yazı Giriş: 31.03.2022 - 13:08 | Son Güncelleme: 31.03.2022 - 13:27

Döviz cinsinden kararlaştırılan hizmet bedellerinin Türk parasının korunması mevzuatı kapsamında hukuki durumu


Döviz cinsinden mal ve hizmet bedellerinin belirlenmesi mevzuatımızda sınırlandırılmıştır. Mal ve hizmet bedellerinin Türk Lirası olarak belirlenmesi hususunda uygulama ile yasal düzenleme genel uyum göstermektedir.  Ancak eski tarihli sözleşmelerde döviz cinsinden belirlenmiş olan hizmet bedelinin ne olacağı konusunda uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bu yazımızda  bu hususu kaleme almaktayız.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ uyarınca Türk Şirketlerin'de bir hizmetin bedelinin döviz cinsinden talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesinden önceki sözleşmelerde ise bazı şartlarla 02/01/2018 tarihindeki kur üzerinden ödenmesi hükmü getirilmiştir. Bu konu, tüm resmi makamlarca de  re'sen göz önünde bulundurulacak bir husustur. 

32 sayılı Kararın 4. Maddesinin g bendi gereği;

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

MADDE 8 –(27) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur.

(28) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde, sözleşmenin TL üzerinden yapılıp faturanın döviz üzerinden düzenlenmesi mümkün değildir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Uyarınca Davacının talepleri 02/01/2018 tarihindeki döviz kuru üzerinden hesaplanmalıdır. 02/01/2018 tarihinde  Euro kuru 4.5375 TL'dir.  Bu tarihten ödeme tarihine kadar Tüfe aylık oranıyla güncelleme yapılacaktır.

Yani Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerin 32 Sayılı Kararın geçici 8. maddesi kapsamında Türk Parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi gerektiği, mutabakata varılamaması halinde ise akdedilen sözleşmelerdeki döviz ve dövize endeksli bedel, 2 Ocak 2018 tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmak sureti ile Türk Lirası’na çevrilmek ve 02/01/2018 tarihinden, bedellerin taraflarca yeniden belirlendiği tarihe kadar TÜFE (TUİK tarafından her ay belirlenen) aylık değişim oranları uyarınca arttırılması sureti ile belirlenecektir. 

Bu şekilde 2.1.2018 tarihinden önce döviz cinsinden belirlenmiş hizmet bedellerinin yine Türk Lirası üzerinden nasıl ve ne tutarda ödeneceği açıkça ve amir olarak belirlendiğinden döviz üzerinden fazladan ödeme yapılmaması borçlunun menfaate ve kanuna uygun olacaktır. 


YORUMLAR

Döviz cinsinden kararlaştırılan hizmet bedellerinin Türk parasının korunması mevzuatı kapsamında hukuki durumu
yazısına yorum yapın
0 YORUM